Pinjaman Bercagar

Pinjaman Bercagar

Pinjaman cagaran adalah pinjaman di mana peminjam mencagarkan aset mereka (contohnya hartanah) sebagai cagaran untuk pinjaman, yang kemudiannya menjadi suatu hutang bercagar yang terhutang kepada pemiutang yang memberikan pinjaman

Keingkaran Dalam Pembayaran

Sekiranya peminjam tidak dapat membayar pembayaran dalam sama yang ditetapkan, pemiutang akan mengambil tindakan mahkamah dan milik aset digunakan sebagai cagaran akan dijualkan untuk mendapatkan semula sebahagian atau semua amaun yang asalnya dipinjamkan kepada peminjam

Penebusan Cagaran

Apabila hutang dijelaskan dengan sepenuhnya segala perjanjian pinjaman bercagar akan dibatalkan dan hartanah geran dan dokumen yang berkaitan akan dipulangkan kepada peminjam

CARA MENCAGAR BARANGAN ANDA

Sila bawa barangan / dokumen anda yang ingin dicagarkan dan serahkan kepada kami untuk pengesahan

Permohonan

Untuk penebusan barang cagaran anda, sila bawa resit pinjaman yang telah dijelaskan, kami akan mengembalikan barang cagaran anda

Pinjaman Amaun Yang Besar
Bunga Yang Lebih Rendah
Proses dan Kelulusan Yang Cepat
Tunai Diberikan Dengan Segera
Pinjaman Anda Terjamin Dengan Lesen Kami
Pembayaran Mengikut Jadual Yang Ditetapkan
Blacklisted Layak
Tanpa Penjamin

Jadual Pembayaran @ 1.0% (Bulanan Pinjaman bercagaran)

PINJAMAN 6 BLN 10 BLN 12 BLN 15 BLN 18 BLN 24 BLN 36 BLN
1,000 181.50 115.00 98.00 81.50 70.50 56.50 42.50
2,000 363.00 230.00 196.00 163.00 141.00 113.00 85.00
3,000 544.50 345.00 294.00 244.50 211.50 169.50 127.50
4,000 726.00 460.00 392.00 326.00 282.00 226.00 170.00
5,000 907.50 575.00 490.00 407.50 352.50 282.50 212.50
6,000 1,089.00 690.00 588.00 489.00 423.00 339.00 255.00
7,000 1,270.50 805.00 686.00 570.50 493.50 395.50 297.50
8,000 1,452.00 920.00 784.00 652.00 564.00 452.00 340.00
9,000 1,633.50 1,035.00 882.00 733.50 634.50 508.50 382.50
10,000 1,815.00 1,150.00 980.00 815.00 705.00 565.00 425.00
11,000 1,996.50 1,265.00 1,078.00 896.50 775.50 621.50 467.50
12,000 2,178.00 1,380.00 1,176.00 978.00 846.00 678.00 510.00
13,000 2,359.50 1,495.00 1,274.00 1,059.50 916.50 734.50 552.50
14,000 2,541.00 1,610.00 1,372.00 1,141.00 987.00 791.00 595.00
15,000 2,722.50 1,725.00 1,470.00 1,222.50 1,057.50 847.50 637.50
16,000 2,904.00 1,840.00 1,568.00 1,304.00 1,128.00 904.00 680.00
17,000 3,085.50 1,955.00 1,666.00 1,385.50 1,198.50 960.50 722.50
18,000 3,267.00 2,070.00 1,764.00 1,467.00 1,269.00 1,017.00 765.00
19,000 3,448.50 2,185.00 1,862.00 1,548.50 1,339.50 1,073.50 807.50
20,000 3,630.00 2,300.00 1,960.00 1,630.00 1,410.00 1,130.00 850.00
25,000 4,537.50 2,875.00 2,450.00 2,037.50 1,762.50 1,412.50 1,062.50
30,000 5,445.00 3,450.00 2,940.00 2,445.00 2,115.00 1,695.00 1,275.00
35,000 6,352.50 4,025.00 3,430.00 2,852.50 2,467.50 1,977.50 1,487.50
40,000 7,260.00 4,600.00 3,920.00 3,260.00 2,820.00 2,260.00 1,700.00
50,000 9,075.00 5,750.00 4,900.00 4,075.00 3,525.00 2,825.00 2,125.00